ἁθροώτερον

ἁθροώτερον
ἀθρόος
in crowds
masc/fem acc comp sg (attic)
ἀθρόος
in crowds
neut nom/voc/acc comp sg (attic)
ἀθρόος
in crowds
adverbial comp
ἀθρόος
in crowds
masc acc comp sg
ἀθρόος
in crowds
neut nom/voc/acc comp sg
ἀθρόος
in crowds
masc acc comp sg (attic)
ἀθρόος
in crowds
neut nom/voc/acc comp sg (attic)
ἀθρόος
in crowds
adverbial (attic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ἀθροώτερον — ἀθρόος in crowds masc/fem acc comp sg (attic) ἀθρόος in crowds neut nom/voc/acc comp sg (attic) ἀθρόος in crowds adverbial comp ἀθρόος in crowds masc acc comp sg ἀθρόος in crowds neut nom/voc/acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”